Σετ φίλτρων για Αντίστροφη Όσμωση MORION-100gpd & Crystal RO 100gpd.

[Επικοινωνήστε για Τιμή]
Σετ  ανταλλακτικών φίλτρων για  Αντίστροφη Όσμωση MORION-100gpd & Crystal RO 100gpd.                                        
Για  Αντίστροφη Όσμωση  MORION.
 1.Κ5 (ΡΡ5mc)    
 2.Κ2 (3mc)                                                            
 3.K100(μεμβρανη 100gpd-0,0001mc)      
 4.K7M  (φίλτρο εμπλουτισμού)                                                                                                       
Κ5,Κ2 –αλλαγή κάθε  12 μήνες.        
K100 & Κ7Μ-αλλαγη κάθε 24 μήνες.