Ανταλλακτικό φίλτρο νερού ρητίνης για Big-Blue20

75.00 
+
+ Αγαπημένα

Ανταλλακτικό φίλτρο ρητίνης κωδ.Β520-15. Για κρύο νερό.
Για συσκευές Gross 20" και Big-Blue 20”
Προορίζεται για αποσκλήρυνση του πόσιμου νερού δικτύου.
Το περιεχόμενο του φίλτρου-η ρητίνη – ανανεώνεται ανάλογα με την σκληρότητα του νερού της περιοχής.
Παροχή: 10 λίτρα/λεπτό.
Απόδοση 60.000 λίτρα.
Διάρκεια ζωής του φίλτρου έως 24 μήνες.

Σχετικός Πίνακας:

Κατανάλωση νερού ανά 24 ώρες

Σκληρότητα του νερού  *Γερμανικοί βαθμοί

14

19

28

απόδοση σε  λίτρα/χρόνο    έως  την   αναγέννηση

25    λίτρα

4 μηνες

3 μήνες

2μήνες

50    λίτρα

3 μηνες

2 μήνες

40 μερες

100  λίτρα

2 μήνες

40 μέρες

1 μήνας