Ανταλλακτικό φίλτρο νερού ρητίνης για Big-Blue10”

60.00 
+
+ Αγαπημένα
Ανταλλακτικό φίλτρο ρητίνης κωδ.Β510-15. Για κρύο νερό.
Για συσκευές Gross 10" και Big-Blue 10”
Προορίζεται για αποσκλήρυνση του πόσιμου νερού δικτύου.
Το περιεχόμενο του φίλτρου-η ρητίνη – ανανεώνεται ανάλογα με την σκληρότητα του νερού της περιοχής.
Μέγιστη παροχή: 10 λίτρα/λεπτό.
Απόδοση 30.000 λίτρα.
Διάρκεια ζωής του φίλτρου έως 24 μήνες.