Κεραμικό Φίλτρο

25.00 
+
+ Αγαπημένα

Κεραμικό πλενόμενο Φίλτρο 10”. Φίλτρανση  έως  0,3 mc.

Είναι συμβατό με όλα τα συστήματα φίλτρανσης των 10”.

Κατακρατεί στερεά σωματίδια όπως:  χώμα, σκουριά, άμμο, λάσπη,τριχες.   Κατακρατεί  παράσιτα, κύστες και ορισμένα βακτήρια του νερού της βρύσης. Τοποθετείται στην κεντρική παροχή η στο πρώτο στάδιο στα φίλτρα άνω και  κάτω πάγκου. Η διάρκεια ζωής του μπορεί να παραταθεί με τον τακτικό, εξωτερικό καθαρισμό του με ένα πανί και τρεχούμενο νερό.